• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Voor contractenrecht bent u bij ROXY Advocatuur aan het juiste adres. Het is voor ons een uitdaging om u te begeleiden bij uw juridische zaken, en te ondersteunen waar dat nodig is. Doorgaans krijgt u meermaals te maken met het sluiten van nieuwe contracten, het uitvoeren van bestaande contracten en geschillen die kunnen voortvloeien uit contracten. ROXY Advocatuur is er om u hierin te staan.

ROXY Advocatuur kan u begeleiden bij het opstellen van nieuwe contacten.Het is van groot belang dat afspraken goed op papier worden gezet. Dit geeft duidelijkheid voor beide partijen. Op het moment dat u een overeenkomst met iemand aangaat, is er sprake van een goede verstandhouding. Uiteraard is het de bedoeling dat dit zo blijft. Daarom is het opstellen van een goed contract van groot belang. Bij ROXY Advocatuur zijn we ruim onderlegd in het contractenrecht.

Wij werken dan ook graag samen met u aan een duidelijk en overzichtelijk contract voor beide partijen. Door samen met u een contract na te lopen en te brainstormen over bepaalde vraagstukken, komt er een heldere overeenkomst tot stand. Vanzelfsprekend verdiepen we ons daarbij in de branche waarin u werkzaam bent, en uw onderneming. Zo kunnen we u altijd op deskundige wijze bijstaan.

Naast het opstellen van contracten, is ROXY Advocatuur ook gespecialiseerd in het verlenen van advies en bijstand bij geschillen die ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.

Tevens is ROXY Advocatuur er om u te begeleiden bij de vernieuwde privacy regels, de AVG. Tegenwoordig is privacy een steeds belangrijker wordend onderwerp binnen de samenleving en ook de regelgeving wordt op dit vlak steeds uitgebreider. Wij helpen u graag met het opstellen van privacy statements en verwerkers overeenkomsten.

Ondersteuning bij contractenrecht

Bij contractenrecht moet u niet alleen denken aan grote contracten. Iedere afspraak die u met een klant,leverancier, opdrachtgever of (onder)aannemer maakt, valt ook onder contractenrecht.Hierdoor ontstaat een grote diversiteit aan soorten contracten. Bij ROXY Advocatuur helpen wij graag bij het vinden van de juiste formulering en wijze van vastleggen van de gemaakte afspraken. Het is ook mogelijk dat u voor bepaalde zaken standaardcontracten gebruikt. De wet en regelgeving verandert daarbij snel.

Graag controleren wij uw standaardcontracten op relevantie, rechtmatigheid en accuratesse. Huur en koopovereenkomsten, alsmede aanneemovereenkomsten, zijn vrijwel de meest voorkomende documenten die een rol spelen tijdens het handelen in de vastgoedbranche. ROXY Advocatuur beschikt over een ruime ervaring in deze bedrijfstak. Wij staan u dan ook graag bij. Mocht u een geschil krijgen met één van uw klanten, afnemers, (ver)kopers of (ver)huurders? Ook dan helpen wij u graag.

Procederen is de laatste stap in een juridisch proces. Natuurlijk proberen wij dit te voorkomen door te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Mocht het onverhoopt toch tot een proces komen dan nemen we u deze zorg uit handen en staan we u bij vanuit onze kennis, ervaring en expertise. Voor vragen over contracten kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We staan u graag bij in de complexe wereld van wet en regelgeving.

Neem contact op!