• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. ROXY Advocatuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

E-mail disclaimer

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. ROXY Advocatuur staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ROXY Advocatuur  kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. In de privacyverklaring van ROXY Advocatuur kunt u informatie vinden over hoe ROXY Advocatuur omgaat met persoonsgegevens. Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op onze website.

 

Contact

ROXY Advocatuur
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

E: info@roxyadvocatuur.nl
W: www.roxyadvocatuur.nl
T: 079-7470236

Kvk-nummer: 73048909
BTW: NL203468284B01
IBAN: NL90 KNAB 0257 9878 27
ten name van ROXY Advocatuur

Privacy Statement
Algemene Voorwaarden
Klachtenregeling
Verklaring rechtsgebieden NOvA

Social media