• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Augustus 2019 - Drugs in een gehuurde woning - wat nu?

Augustus 2019 - Drugs in een gehuurde woning - wat nu?

Stel er zijn in een woning drugs aangetroffen. De huurder wordt er van verdacht zich bezig te houden met het vervaardigen, telen, opslaan of verkopen van drugs in of vanuit de gehuurde woning. De verhuurder wil veelal af van de huurder(s) die hiervan verdacht wordt/worden, terwijl de verdachte huurder(s) nog wel geneigd zijn om aan te geven dat ze de woning niet willen verlaten. Hoe wordt hiermee om gegaan in de wet- en regelgeving en in de praktijk?

Juli 2019 – Akte zonder energielabel – mag de notaris daaraan meewerken?

Juli 2019 – Akte zonder energielabel – mag de notaris daaraan meewerken?

Bij het kopen van vastgoed passeert er bij de notaris een notariële akte. De notaris heeft hierbij een rechercheplicht die vervolgens effect kan hebben op de informatie- en waarschuwingsplicht tegenover belanghebbenden. Met andere woorden: de notaris is verplicht om (grofweg gezegd) opvallendheden te melden aan, in ieder geval, degenen die bij partij zijn bij de notariële akte (waaronder koper en verkoper). Een onderdeel van een akte is het energielabel. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of…

Mei 2019 – Een nieuw bedrijfspand – do’s en dont’s

Mei 2019 – Een nieuw bedrijfspand – do’s en dont’s

Het is zover. U heeft een (nieuw) bedrijfspand gevonden waar u uw bedrijf graag gevestigd ziet. U heeft een deal bereikt met de verkoper/verhuurder, maar dan is het zaak om alle gemaakte afspraken vast te leggen. Waar moet dan op gelet worden? Hieronder enkele belangrijke do’s en dont’s bij het aankopen/huren van een nieuw bedrijfspand.

April 2019 - Kort geding starten? Of toch een bodemprocedure?

April 2019 -  Kort geding starten? Of toch een bodemprocedure?

Recentelijk ontving ROXY Advocatuur een (positief) vonnis inzake een kort geding procedure. Een vonnis waarin het bijzondere karakter van een kort geding procedure (onder andere het spoedeisende karakter) werd bevestigd. U zou kunnen denken, een kort geding is een stuk sneller dan een bodemprocedure, dus waarom doen we niet allemaal gelijk een kort geding procedure in plaats van de (langdurige) bodemprocedure?

Maart 2019 - Overlast door huurder(s)

Maart 2019 - Overlast door huurder(s)

Stel u verhuurt een of meerdere pand(en) aan meerdere huurder(s). Helaas treft u mogelijk de situatie dat er een huurder verblijft die veel feesten geeft, zijn afval openlijk voor de deur bewaart, andere huurders uitscheldt, of andere vormen van overlast veroorzaakt. Kunt u als verhuurder hier wat tegen doen? En heeft u als verhuurder ook een verplichting om hier wat tegen te ondernemen?

Maart 2019 - Wel of geen overeenkomst tot stand gekomen? En welke afspraken moeten nagekomen worden?

Maart 2019 - Wel of geen overeenkomst tot stand gekomen? En welke afspraken moeten nagekomen worden?

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met de vraag of er nu wel of geen overeenkomst tot stand is gekomen. En zo ja, wat is er precies afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u als ondernemer per e-mail een offerte uitbrengt voor het afnemen van producten of diensten. Vervolgens mailt de potentiële afnemer dat hij alleen akkoord is als hij 15% korting krijgt op de prijs die u heeft voorgesteld. U gaat vervolgens aan de slag en levert de producten/diensten. Kan in deze situatie gesproken worden over een overeenkomst? En welke (verkoop)prijs geldt dan?   Aanbod en aanvaard…

Februari 2019 - Waarschuwingsplicht in de Bouw

Februari 2019 - Waarschuwingsplicht in de Bouw

Stel, u krijgt als aannemer de opdracht vanuit een opdrachtgever om een pand te renoveren of te verbouwen. De opdrachtgever is dan in principe verantwoordelijk voor het bepalen van de omvang en inhoud van de opdracht. Echter, de aannemer die de opdracht gaat uitvoeren kan zich niet volledig achter de keuzes en plannen van de opdrachtgever scharen. De aannemer heeft een zogenoemde waarschuwingsplicht. Wat houdt dat precies in?

Februari 2019 - De opdrachtgever betaalt niet, wat nu?

Februari 2019 - De opdrachtgever betaalt niet, wat nu?

Iedere ondernemer wordt er wel eens (of meermaals) mee geconfronteerd: de diensten/producten zijn geleverd, maar het daar tegenoverstaande bedrag is niet betaald. Wat nu? Hieronder geef ik een stappenplan wat u als ondernemer kunt doen om de kans te vergroten dat u alsnog betaald krijgt.

Januari 2019 - Algemene voorwaarden – hoe zat het ook alweer?

Januari 2019 - Algemene voorwaarden – hoe zat het ook alweer?

Geregeld stellen ondernemers de vraag: zijn algemene voorwaarden verplicht? En, wat moet ik er dan in opnemen? En, wat gebeurt er als ik de algemene voorwaarden van het bedrijf met wie ik zaken doe accepteer? Terechte vragen (met mogelijk grote gevolgen) waar in dit artikel antwoord op wordt gegeven, tezamen met tips waarmee algemene voorwaarden beter ingezet kunnen worden ten behoeve van uw bedrijfsvoering.

Januari 2019 - De AVG in de vastgoedwereld

Januari 2019 - De AVG in de vastgoedwereld

Vanaf 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking getreden. De verordening stelt eisen aan het verwerken van persoonsgegevens (denk hierbij aan BSN-nummer; kenteken, locatie-informatie, postcode, KvK-nummer, salarisstrook etc.). Op basis van de AVG moeten persoonsgegevens verwerkt worden op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is en dat de persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde. Ook als vastgoedondernemer (makelaar, verhuurder, vastgoed…