• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

April 2019 - Kort geding starten? Of toch een bodemprocedure?

Gepubliceerd op: 24-04-2019

Recentelijk ontving ROXY Advocatuur een (positief) vonnis inzake een kort geding procedure. Een vonnis waarin het bijzondere karakter van een kort geding procedure (onder andere het spoedeisende karakter) werd bevestigd. U zou kunnen denken, een kort geding is een stuk sneller dan een bodemprocedure, dus waarom doen we niet allemaal gelijk een kort geding procedure in plaats van de (langdurige) bodemprocedure?

De reden is (onder meer) erin gelegen dat voor kort geding speciale eisen gelden.

 

Verschil kort geding en bodemprocedure

Wat is eigenlijk het verschil tussen een kort geding en een bodemprocedure? In tegenstelling tot een kort geding, dat in principe slechts leidt tot een voorlopige beslissing, is een bodemprocedure een procedure met een meer definitief karakter (afgezien van een hoger beroep) waarin alles dat van belang is voor de zaak wordt uitgezocht.

 

Spoedeisend belang

Bij een kort geding moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De vordering die is ingesteld moet dusdanig spoed hebben dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Degene die het kort geding start zal dit moeten stellen en onderbouwen. De rechter zal vervolgens aan de hand van een belangenafweging bepalen of er sprake is van een spoedeisend belang.

Bij een geldvordering speelt ook nog het restitutierisico mee: hiermee wordt bedoeld het risico dat de gedaagde loopt dat de eiser het betaalde bedrag niet kan terugbetalen in het geval dat de gedaagde later alsnog gelijk krijgt (in bijv. een bodemprocedure).

 

Voorlopige karakter

De rechter in de kort geding procedure (genaamd: de voorzieningenrechter) doet in principe een uitspraak die gezien wordt als “tijdelijke oplossing”, oftewel een voorlopige voorziening. Dit brengt met zich mee dat na een kort geding procedure nog een bodemprocedure kan volgen waarin de beslissing van de voorzieningenrechter kan worden “overruled”. Ook als de zaak “te gecompliceerd is” voor een kort geding procedure, zal de voorzieningenrechter een inhoudelijk oordeel over de zaak overlaten aan de rechter in een bodemprocedure.

 

Beperking in vorderingen

Het voorlopige karakter heeft tevens tot gevolg dat in een kort geding procedure bijv. geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst kan worden uitgesproken. Ook formele vaststellingen (verklaringen voor recht) omtrent aansprakelijkheden en dergelijke kunnen niet worden gevorderd. De reden is erin gelegen dat dit vorderingen zijn die een definitief karakter in zich hebben en dat is iets wat aan de rechter(s) in de bodemprocedure is voorbehouden.

 

Weinig kans op mogelijkheid tot horen van getuigen

In een kort geding procedure is de voorzieningenrechter vrij om een getuigenverhoor te weigeren als dat zou leiden tot het uitstellen van een beslissing die met spoed gegeven moet worden. In kort geding gelden weliswaar in principe de “gewone” bewijsregels, maar gelet op het spoedeisende karakter van een kort geding procedure kunnen regels inzake de bewijsvoering achterwege worden gelaten. In de praktijk betekent dit dat een getuigenverhoor in een kort geding procedure zeer zelden wordt toegelaten.

 

Hoe ziet de procedure eruit?

Vanwege het spoedeisende karakter ziet de procedure in kort geding er iets anders uit dan in een bodemprocedure. In de meeste gevallen begint de kort geding procedure doordat de eisende partij met een concept-dagvaarding een zittingsdatum aanvraagt bij de rechtbank. Nadat de datum door de rechtbank is vastgesteld, wordt de gedaagde opgeroepen om op die datum te verschijnen. Vervolgens is de gedaagde in de gelegenheid om verweer te voeren op hetgeen in de dagvaarding is opgenomen.  Veelal wordt binnen 2 weken na de zittingsdatum door de rechtbank vonnis gewezen.

 

Afronding

Al met al is het van belang om bij het opstarten van een procedure goed te kijken welke procedure het meest geschikt is (kort geding of een bodemprocedure). Houd er rekening mee dat er eisen zijn om iets aan de kort geding rechter voor te leggen. Heeft u hierbij advies nodig of heeft u bijstand nodig in een kort geding procedure of bodemprocedure, neem dan vrijblijvend contact op met ROXY Advocatuur info@roxyadvocatuur.nl – (079)747 0236.