• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Augustus 2019 - Drugs in een huurwoning - wat nu?

Gepubliceerd op: 15-08-2019

Stel er zijn in een woning drugs aangetroffen. De huurder wordt er van verdacht zich bezig te houden met het vervaardigen, telen, opslaan of verkopen van drugs in of vanuit de gehuurde woning. De verhuurder wil veelal af van de huurder(s) die hiervan verdacht wordt/worden, terwijl de verdachte huurder(s) nog wel geneigd zijn om aan te geven dat ze de woning niet willen verlaten. Hoe wordt hiermee om gegaan in de wet- en regelgeving en in de praktijk?

 

In de meeste huurovereenkomsten (voor zowel woonruimten als bedrijfsruimten) is een bepaling opgenomen dat “het aanwezig hebben van, het maken of telen en/of het verkopen van drugs in of vanuit het verhuurde verboden is”. Aan het overtreden van dit artikel is onder meer vaak een hoge boete gekoppeld en het mogelijk ontbinden van de huurovereenkomst.

 

Het ontbinden van de huurovereenkomst zal echter niet snel worden toegewezen, zo blijkt uit de praktijk. Als het gaat om hennep- of andere drugsdelicten is ontbinding van de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter alleen mogelijk als daardoor de openbare orde is verstoord en de burgemeester de woning sluit (op grond van artikel 13b Opiumwet). Biedt deze grondslag onvoldoende/geen soelaas dan zal de verhuurder een poging moeten wagen middels een ontbindingsvordering, gebaseerd op het feit dat de huurder toerekenbaar tekort is geschoten in de verplichtingen die hij heeft op basis van de huurovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan het zich niet gedragen als goed huurder en dat dit een grond is voor ontbinding.

 

Wordt de ontbinding automatisch toegewezen als er in de huurovereenkomst is voorzien in een anti-drugsclausule? Nee. Zo simpel ligt het niet. Het enkel opnemen van deze clausule is niet afdoende. Er moet naast de overtreding van deze clausule ook sprake zijn van gevaarzetting, overlast en/of schade aan de gehuurde ruimte. Pas dan zal de rechter sneller geneigd zijn om de ontbindingsvordering toe te wijzen. Is er alleen sprake van opslag van drugs (dus het enkel aanwezig hebben van drugs in de woonruimte), en geen sprake van “teelt” dan wordt gevaarzetting minder snel door de rechter aangenomen en is er minder kans dat de ontbinding wordt toegewezen.

 

Hetgeen ik hiervoor heb besproken blijkt tot op de dag van vandaag een actueel onderwerp te zijn. Ter illustratie noem ik enkele recente voorbeelden uit de praktijk:

- Rechtbank Limburg, 31-07-2019 (vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2019:6978) Huur van woonruimte. Aangetroffen versnijdingsmiddel voor harddrugs in woning. Uitleg antidrugsbeding in algemene huurvoorwaarden. Gevorderde ontbinding en ontruiming afgewezen.

- Rechtbank Oost-Brabant, 31-07-2019 (vindplaats: ECLI:NL:RBOBR:2019:4457). Kort geding waarbij ontruiming wordt gevorderd wegens hennepdrogerij. Sloop van het gehuurde rechtvaardigt geen uitzondering op zero tolerance beleid.

- Gerechtshof Den Haag, 30-07-2019 (vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2019:1981). Kort geding. Burgermeesterssluiting op grond van art. 13b Opiumwet. Ontruimingsvordering toegewezen.

- Gerechtshof Den Haag, 30-07-2019 (vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2019:1982). Kort geding. Burgermeesterssluiting op grond van art. 13b Opiumwet. Rechtbank veroordeelt huurder tot ontruiming woning. Het Gerechtshof is het eens met de rechtbank en laat het vonnis van de rechtbank in stand (bekrachtiging).

 

Heeft u advies nodig als huurder/verhuurder in een situatie als hiervoor omschreven? ROXY Advocatuur staat u graag in het huurrechtelijke aspect bij. Neem contact met ons op via info@roxyadvocatuur.nl of 079 – 7470236. Voor strafrechtelijke bijstand kunt u contact opnemen met mr. K. (Kim) Kuster van Kuster Advocatuur in Rotterdam (info@kusteradvocatuur.nl of 06-28438406).