• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Juli 2019 – Akte zonder energielabel – mag de notaris daaraan meewerken?

Gepubliceerd op: 23-07-2019

Bij het kopen van vastgoed passeert er bij de notaris een notariële akte. De notaris heeft hierbij een rechercheplicht die vervolgens effect kan hebben op de informatie- en waarschuwingsplicht tegenover belanghebbenden. Met andere woorden: de notaris is verplicht om (grofweg gezegd) opvallendheden te melden aan, in ieder geval, degenen die bij partij zijn bij de notariële akte (waaronder koper en verkoper).

Een onderdeel van een akte is het energielabel. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen). Een energielabel is niet verplicht voor onder andere kerken, moskeeën en beschermde monumenten.

Stel dat een energielabel verplicht is en de akte zegt hier niets over, mag de notaris dan meewerken aan het passeren van de akte? Ja, dat mag. De notaris moet echter wel zijn cliënten er op wijzen dat het risico bestaat dat er een boete opgelegd kan worden. In een nieuwe beleidsregel van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de hoogte van die boete vastgesteld (Staatscourant 2019, 36844).

Mocht de notaris het onverhoopt vergeten, dan weet u in ieder geval dat u erop bedacht moet zijn. Vraagt u zichzelf dan af: is een energielabel verplicht? Wordt daar iets over vermeld, of niet? Bij vragen, schakel dan een adviseur in om u hierin te begeleiden om boetes te voorkomen.

Heeft u juridisch advies of juridische bijstand nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@roxyadvocatuur.nl of 079 – 747 0236.