• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Maart 2019 - Overlast door huurder(s)

Gepubliceerd op: 29-03-2019

Stel u verhuurt een of meerdere pand(en) aan meerdere huurder(s). Helaas treft u mogelijk de situatie dat er een huurder verblijft die veel feesten geeft, zijn afval openlijk voor de deur bewaart, andere huurders uitscheldt, of andere vormen van overlast veroorzaakt. Kunt u als verhuurder hier wat tegen doen? En heeft u als verhuurder ook een verplichting om hier wat tegen te ondernemen?

 

Ondanks dat de wet een zekere bescherming kent van huurders (voor woonruimte kent de wet een betere bescherming van de huurder dan voor huurders van bedrijfsruimte), kan de verhuurder zeker wat ondernemen. Sterker nog, als de verhuurder verhuurt aan meerdere huurders en één van deze huurders veroorzaakt overlast, dan is hij ten opzichte van de overige huurders gehouden om actie te ondernemen en eventueel zelfs gehouden om een procedure te starten. Doet hij dit niet, dan kan de verhuurder tekortschieten richting de andere huurders, met alle gevolgen van dien.

 

Wat kan de verhuurder ondernemen? De verhuurder zou zich kunnen wenden tot de rechter met het verzoek om de huurovereenkomst te ontbinden omdat de huurder tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Enkel sprake van overlast is op basis van de geldende jurisprudentie niet voldoende, maar als er sprake is van stelselmatig, aanhoudende en mogelijk ook strafbaar gestelde overlast, dan is dat anders. Naast ontbinding kan bij de rechter ontruiming worden gevorderd.

 

De drempel om een huurder uit een huurpand te krijgen op basis van overlast vergt enige voorbereiding. Zorg er als verhuurder voor dat u steeds schriftelijk de overlast veroorzakende huurder meldt dat er sprake is van overlast, waar de overlast in gelegen is en sommeer de huurder om dit gedrag te staken (en gestaakt te doen houden). Op deze manier creëert u bewijs van de overlast, de stelselmatigheid ervan en kunt u bij de rechter aantonen dat u de huurder er meermaals op heeft aangesproken.

 

Tot slot nog de situatie dat u als verhuurder een pand verhuurt aan één huurder, waarbij de overlast veroorzakende huurder niet van u huurt. Moet u dan ook iets ondernemen tegen de overlastveroorzaker? In deze situatie is het zo dat u als verhuurder geen contractuele relatie heeft met de overlast veroorzakende huurder. Zou u deze overlastveroorzaker willen aanspreken, dan zou dat uitsluitend kunnen op grond van onrechtmatige daad. Het ligt echter meer voor de hand dat een actie op grond van onrechtmatige daad ondernomen wordt vanuit de huurder die overlast ondervindt omdat hij/zij degene is die in principe de schade lijdt.

 

Uit het hiervoor genoemde blijkt dat u als verhuurder in een situatie verzeild kunt raken waarin u soms gehouden bent om actie te ondernemen, soms is het wenselijk (maar niet verplicht) om op te treden tegen de overlastveroorzaker, maar soms is het juist beter om u zich niet er mee te bemoeien (u trekt het naar u toe, terwijl u op basis van de wet geen partij bent in de situatie). ROXY Advocatuur kan u hierin bijstaan en u voorzien van advies. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ROXY Advocatuur  – info@roxyadvocatuur.nl – (079)747 0236.