• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Oktober 2019 - Wanneer is een factuur verjaard?

Gepubliceerd op: 18-10-2019

Ondernemers versturen facturen voor verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of verkochte producten. Helaas wijst de praktijk echter uit dat niet alle facturen worden betaald. Tot wanneer kan er betaling van de facturen worden gevorderd? Met andere woorden: hoe lang kunt u een factuur laten liggen, zonder dat uw rechten verloren gaan door verjaring?

 

Verjaring

Allereerst een korte uitleg wat verjaring inhoudt. Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd. De vordering gaat niet in rook op, maar is niet meer opeisbaar. Voor facturen betekent dit, dat als u te lang wacht met het innen van openstaande facturen, uw recht om de betaling op te eisen door verjaring niet meer is af te dwingen. De rechter zal een eventuele vordering op grond van verjaring afwijzen en u blijft als ondernemer met een openstaande factuur achter.

 

Verjaringstermijnen

De wet kent verschillende verjaringstermijnen. In dit artikel zoemen we in op de verjaringstermijn voor facturen. Welke termijnen gelden daarvoor?

- voor ondernemers (zakelijk) geldt in principe een verjaringstermijn van 5 jaar;

- voor consumenten geldt ook een termijn van 5 jaar, tenzij u een product verkoopt, dan verjaart de factuur al na twee jaar(!).

 

Stuiten van de verjaring

Om te voorkomen dat een openstaande betaling niet (meer) is op te eisen dient u ofwel de betaling van de factuur af te dwingen met bijvoorbeeld het starten van een gerechtelijke procedure, ofwel u dient de verjaring te stuiten. Het stuiten van een verjaring houdt in dat u het recht voorbehoudt om later alsnog de betaling te mogen innen. Het stuiten zorgt ervoor dat er een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Er zijn echter wel strikte voorwaarden om een stuiting rechtsgeldig te laten zijn. Zorg er dan ook voor dat u hiervoor tijdig een advocaat inschakelt.

 

Een zijstap: de klachtplicht

Naast verjaring, is er een (eigenlijk nog verdergaand) rechtsfiguur die uw rechten kan aantasten: de klachtplicht. De klachtplicht is geregeld in de wet en houdt (kort samengevat) in dat er tijdig geklaagd moet worden over een gebrek in de geleverde prestatie. Gebeurt dat niet tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, dan kan het zo zijn dat door de klachtplicht rechten komen te vervallen.

Het verschil met verjaring is dat bij de klachtplicht niet zozeer van belang is wanneer iemand met de schade bekend was, maar op welk moment hij dat redelijkerwijs kon zijn. Dat moment kan dus veel eerder liggen dan het moment waarop iemand daadwerkelijk met de schade bekend raakt.

Een ander verschil is dat voor de klachtplicht geen vaste termijnen zijn, zoals verjaringstermijnen.

Waarom wordt hier de klachtplicht genoemd? Omdat het eigenlijk nog meer kan aantasten dan verjaring. Door de klachtplicht kunnen uw rechten komen te vervallen. Daarbij kan het zo zijn dat de klachtplicht nog eerder roet in het eten gooit, dan verjaring. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u binnen drie jaar had moeten klagen, terwijl de vordering (pas) na 5 jaar verjaart.

 

Wees gewaarschuwd!

Het voorgaande laat zien dat u met openstaande facturen er op bedacht moet zijn dat er verjaringstermijnen gelden en dat er een klachtplicht volgt uit de wet. Worden die geschonden, dan kan het u (letterlijk) duur komen te staan (u kunt de betalingen dan mogelijk niet (meer) afdwingen).
Schakel tijdig een advocaat in om er zeker van te zijn dat uw vordering niet door verjaring of schenden van de klachtplicht niet meer afdwingbaar is. Voor vragen, advies of bijstand op het gebied van verjaring en/of klachtplichten kunt u contact opnemen met ROXY Advocatuur via info@roxyadvocatuur.nl of 079 – 747 0236.