• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

September 2019 - Wat is retentierecht? En wanneer kunt u het inzetten?

Gepubliceerd op: 08-09-2019

Het retentierecht is een recht dat door vele ondernemers kan en ook geregeld wordt ingeroepen. Maar, wat is het eigenlijk? Wat zijn de gevolgen? En wanneer kunt u het zelf als ondernemer inzetten?

 

Het retentierecht is geregeld in artikel 3:290 BW en houdt (kort samengevat) in dat u als ondernemer een zaak van uw klant/opdrachtgever onder u mag houden tot de schuld (de factuur) is voldaan. Het retentierecht komt veel in de bouw voor, maar is ook in andere branches een recht dat met enige regelmaat wordt ingeroepen.

 

U kunt bijvoorbeeld denken aan de aannemer die het appartementencomplex niet oplevert zolang er niet is betaald, of aan de garagehouder die de auto van zijn klant in de garage laat staan, tot de factuur van de reparaties is voldaan.

 

Het voordeel van het inroepen van het retentierecht is dat u als ondernemer een directe prikkel afgeeft aan uw klant/opdrachtgever om alsnog de factuur te voldoen. Deze prikkel vervalt als de auto al aan de klant is meegegeven of het gebouw reeds is opgeleverd.

 

Kunt u altijd een beroep doen op het retentierecht? Nee. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. Dat betekent dat de betalingstermijn op de factuur moet zijn verstreken. Daarbij moet er een zaak zijn waarop u het retentierecht kunt uitoefenen. Heeft u geen zaak/product (een gebouw of een auto) van uw klant/opdrachtgever feitelijk in bezit, dan kunt u geen retentierecht uitoefenen.

 

Wat gebeurt er als de klant de auto met zijn reservesleutel buiten de openingstijden van de garage komt ophalen? Of als de bewoners hun intrek nemen in het gebouw? Dan kunt u als ondernemer alsnog het product/de zaak weer opeisen en uw retentierecht laten herleven.

 

Uiteindelijk zet u het retentierecht in om uw geld te verkrijgen. De factuur zal alsnog voldaan moeten worden. Stel het retentierecht is onvoldoende prikkel voor uw klant/opdrachtgever om alsnog de factuur te betalen, dan kunt u als ondernemer zich op de zaak (bijv. de auto) verhalen. Dit kan echter niet zomaar. Daarvoor moet u eerst een executoriale titel halen (kort gezegd betekent dit dat u langs de rechter moet voor goedkeuring van de verkoop) en daarna moet u een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen, waarna de zaak via een openbare veiling kan worden verkocht. Wilt u het onderhands verkopen? Dat mag, maar dan moet u hiervoor wel eerst toestemming krijgen van de rechter.

 

Wat gebeurt er als uw klant failliet gaat terwijl u zich heeft beroepen op uw retentierecht? Dan blijft uw retentierecht gewoon in stand. De curator zal dan de factuur voldoen, ofwel de zaak opeisen en verkopen. U heeft als ondernemer via het retentierecht dan voorrang op de ontvangen koopprijs.

 

Al met al is het retentierecht een recht wat u als ondernemer kunt inzetten als uw klant/opdrachtgever niet betaald. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden en daarbij dient u er op bedacht te zijn dat het retentierecht in een overeenkomst of algemene voorwaarden uitgesloten kan zijn. Heeft u advies of juridische bijstand nodig in een situatie waarbij het retentierecht een rol speelt of kan gaan spelen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@roxyadvocatuur.nl of 079 – 747 0236.